Over Debatterij

Esther Didden
Esther Didden

Esther Didden

Tijdens haar studie filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kwam Esther Didden in aanraking met filosoferen met kinderen en jongeren. Dat sprak haar enorm aan, want kinderen en jongeren blijken door hun onbevangen houding juist heel creatief en ‘los’ na te kunnen denken over allerlei verschillende onderwerpen.

Door zelf argumenten te ontwikkelen leren ze nieuwe denkwerelden kennen, en zich in anderen te verplaatsen. Het vermogen om zaken vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken, wordt door het gebruik van de eigen denkkracht ontwikkeld en gestimuleerd. Een prachtig proces dat Esther heel graag begeleidt.

Sinds enkele jaren geeft ze workshops filosoferen, speechen en debatteren. Bij alle drie is het ontwikkelen van goede argumenten, luisteren naar de ander en het zelfstandig nadenken enorm belangrijk.

Contact
Meer informatie of weten wat de mogelijkheden zijn neem dan contact op met Esther. Dat kan telefonisch (06 247 42 847) of per mail (). De vestigingsplaats van Debatterij is Woerden, maar het werkgebied is heel Nederland.

Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken

— Margaret Mead
Model 21e eeuwse vaardigheden
Model 21ste eeuwse vaardigheden (Bron: Kennisnet)

Belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden

Een belangrijk aspect aan zowel debatteren als speechen is het ontwikkelen van en het luisteren naar de argumenten van de ander, die argumenten vervolgens beoordelen en er op reageren. Daarnaast beleven zowel kinderen als jongeren meestal veel plezier aan debatteren en speechen, zij kunnen er veel van zichzelf in kwijt.

Beiden sluiten perfect aan bij 21ste eeuwse vaardigheden, ze verlangen van de deelnemers dat ze een duidelijk standpunt innemen en dat vervolgens onderbouwen met overtuigende argumenten. De deelnemers worden daardoor gedwongen om actief na te denken over maatschappelijke vraagstukken. In een debat bepalen de deelnemers niet zelf welk standpunt zij verdedigen, dat kan dus ook een standpunt zijn dat niet overeenkomt met de eigen mening. Zo leren ze dat er vaak voor meerdere posities goede argumenten te vinden zijn.

Door na te denken over maatschappelijke kwesties vanuit een ander perspectief dan het vertrouwde, leren ze meer begrip op te brengen voor anderen en komen ze tot genuanceerdere oordelen.

Voor wie?

Wat mijn opdrachtgevers gemeen hebben is dat ze het zelfstandig nadenken van kinderen (en jongeren) willen stimuleren; even snel een mening ventileren of napraten is er niet meer bij. Het aanleren van filosofisch denken en filosofische vaardigheden zoals debatteren en speechen zet de kinderen en jongeren in hun (denk)kracht. Elk onderwerp is mogelijk.

Opdrachtgevers (een selectie)

Kunsthal KAdE, Amersfoort
Regiobibliotheek Het Groene Hart, Woerden
Pool West, Voorburg
Primair onderwijs (algemeen en plusklassen)
IMC Weekendschool
Museum Jeugduniversiteit